ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสื่อการเรียนรู้ สสวท.

posted Apr 25, 2016, 2:23 AM by ฝ่ายวิจัย สสวท.   [ updated Oct 14, 2016, 5:33 AM ]

สสวท. ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน และขอเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นสื่อดิจิทัล Learning Object โดย สสวท. จะจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายในเดือนมิถุนายน 2559

ทั้งนี้ ผู้สนใจสื่อเสริมการเรียนรู้ สสวท. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท. โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3102 , 3106


ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้ สสวท.

posted Apr 23, 2016, 8:34 AM by ฝ่ายวิจัย สสวท.   [ updated Apr 23, 2016, 8:37 AM ]

(21 มกราคม 2559)  สสวท. ขอเชิญนักเรียนและครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้ สสวท. พร้อมลุ้นรับรางวัลสื่อเสริมการเรียนรู้ สสวท. จำนวน 1,000 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559

เว็บไซต์แบบสอบถามความคิดเห็นของครู http://ipst.research-education.com/teacher
เว็บไซต์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน http://ipst.research-education.com/student

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่เว็บไซต์นี้

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 2/2557

posted Apr 23, 2016, 8:27 AM by ฝ่ายวิจัย สสวท.   [ updated Apr 23, 2016, 8:28 AM ]

(8 มกราคม 2558) สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ... อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ PISA 2015FT

posted Apr 23, 2016, 8:21 AM by ฝ่ายวิจัย สสวท.   [ updated Apr 23, 2016, 8:23 AM ]

(22 กรกฎาคม 2557) สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ ...อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TIMSS 2015 และโครงการ PISA 2015 ครั้งที่ 1/2557

posted Apr 23, 2016, 8:17 AM by ฝ่ายวิจัย สสวท.   [ updated Apr 23, 2016, 8:17 AM ]

(22 พฤษภาคม 2557) สาขาวิจัย สสวท. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2015) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2015) ครั้งที่ 1/ 2557 ... อ่านต่อ

1-5 of 5