ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้ สสวท.

posted Apr 23, 2016, 8:34 AM by ฝ่ายวิจัย สสวท.   [ updated Apr 23, 2016, 8:37 AM ]
(21 มกราคม 2559)  สสวท. ขอเชิญนักเรียนและครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้ สสวท. พร้อมลุ้นรับรางวัลสื่อเสริมการเรียนรู้ สสวท. จำนวน 1,000 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559

เว็บไซต์แบบสอบถามความคิดเห็นของครู http://ipst.research-education.com/teacher
เว็บไซต์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน http://ipst.research-education.com/student

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่เว็บไซต์นี้
Comments