การประยุกต์ใช้สถิติ Manova กับการวิจัยทางการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติม ที่นี่

ผู้เขียน : จุฑามาส สรุปราษฎร์

e-book เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

อ่านบทความเพิ่มเติม ที่นี่

ผู้เขียน : น้ำทิพย์ จรรยาธรรม

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยทางการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติม ที่นี่

ผู้เขียน : น้ำทิพย์ จรรยาธรรม

Book review : How to Create and Use Rubric for Formative Assessment and Grading

อ่านบทความเพิ่มเติม ที่นี่

ผู้เขียน : จุฑามาส สรุปราษฎร์